Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
02.12.2015 Krystian Płatek 1016
grafika
Powiązane galerie:
grafika
02.12.2015

11

Zarządzanie Kryzysowe

 

W dniu 23 listopada 2015 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy odbyło
się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia było „Przygotowanie do okresu zimowego 2015/2016”. Posiedzenie otworzył Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Sławomir Napierała. Dalszą część posiedzenia prowadziła Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Magdalena Dankowska, która omówiła problemy zbliżającego się okresu zimowego. Na wyposażeniu Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego znajdują się koksowniki oraz koks. Pracownicy Zakładu Robót Publicznych
w przypadku dużych spadków temperatur rozstawią koksowniki przy ulicy Poznańskiej oraz na Rynku. Inspektor Zespołu ds. Infrastruktury Drogowej Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią Pan Tomasz Białkowski poinformował, iż teren gminy Nakło nad Notecią będą obsługiwały dwie piaskarki, dwie solarki, równiarka oraz dwie ładowarki. Kierownik Zakładu Robót Publicznych Mieczysław Kubiak poinformował, że Zakład Robót Publicznych jest przygotowany do sezonu zimowego. Zostało wystawionych 320 skrzyń z piaskiem
na terenie miasta i gminy, w przypadku opadów śniegu zostaną uruchomione odśnieżarki wirnikowe, zamiatarki szczotkowe, jak i zamiatarka samobieżna, która cały czas jest użytkowana do oczyszczania miasta. Do dyspozycji jest 20 osób, które będą odśnieżać miasto. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Bartosz Lamprecht przedstawił sytuację dotyczącą zimowego utrzymania dróg powiatowych. W pierwszej kolejności będą oczyszczane wzniesienia, mosty, zatoczki autobusowe. Jeżeli chodzi o drogę powiatową Nakło nad Notecią – Potulice – Bydgoszcz to droga będzie posypywana na całej długości.
W przypadku dużych opadów śniegu jest możliwość uruchomienia ciężkiego sprzętu. Natomiast zastępca Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią Pani Alina Pałubicka - Grzegorek omówiła sytuację dotyczącą osób samotnych jak
i bezdomnych. Na terenie gminy Nakło nad Notecią na dzień dzisiejszy są dwie osoby bezdomne. Osoby te mogą znaleźć miejsce pobytu w Grudziądzu, Pile czy Kołaczkowie, jednak muszą wyrazić zgodę na umieszczenie ich w noclegowni. Prócz tego pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią monitorują na bieżąco sytuację osób starszych i samotnych. Komendant Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią Roman Frąckowiak poinformował, iż Straż Miejska współpracuje od lat z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią w zakresie pomocy osobom bezdomnym. Osoby bezdomne często odmawiają otrzymania pomocy, mimo wszystko sytuacja tych osób jest pod stałą obserwacją.

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Wyszukiwarka portalowa
Opcje zaawansowane