Portal
Ocena zagrożeń
11.07.2012 Małgorzata Rychlicka
grafika

Charakterystyka zagrożeń gminy Nakło nad Notecią oraz ocena ryzyka ich wystapienia.

 

Nazwa

Charakterystyka zagrożeń

Ocena zagrożeń

Zagrożenia związane z

wystąpieniem zdarzeń

radiacyjnych

Realne zdarzenia radiacyjne powodują

zagrożenia o ograniczonej skali i

intensywności, nie stanowią sytuacji

wymagających wprowadzenia stanów

nadzwyczajnych. Użycie broni

jądrowej jest mało prawdopodobne,

w tym tego zagrożenia nie uwzględniono.

Bardzo mało prawdopodobne,

ryzyko ogranicza się do

niewielkich uwolnień substancji

nie powodujących większych

zagrożeń.

 

Zagrożenia

epidemiczne

Jest to zagrożenie, na które praktycznie

nie jestesmy przygotowani i

wystapienie choroby zakaźnej,

rozprzestrzeniajacej się wśród

społeczeństwa byłoby niezwykle trudne

do opanowania.

Bardzo mało prawdopodobne

wymagajace podjęcia

nadzwyczajnych działań,może

wiązać się z wprowadzeniem

stanu wyjatkowego lub stanu

klęski żywiołowej.

 

Zagrożenia wystapienia

choroby zakaźnej

zwierząt

Zagrożenia mogące objąć cały obszar

powiatu ze szczególnym

uwzględnieniem rejonów przyległych

do rzeki Noteci, ze względu na

prawdopodobieństwo wystąpienia

wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Zjawisko może dotyczyć zarówno

ptaków dziko żyjących

jak i hodowlanych.

 Średni poziom zagrożenia.

Zagrożenia

powodziowe oraz

meteorologiczne


Stan przygotowania do

przeciwdziałania skutkom powodzi

oraz efektywnemu ograniczaniu

rozprzestrzeniania się tego zagrożenia

jest dość ograniczony. Zagrożenie ma

charakter lokalnych podtopień.

Coraz częstszymi moga natomiast być

zagrożenia meteorologiczne w postaci:

- silnych, nawet huraganoeych wiatrów,

połączonych z dużymi opadami deszczu,

powodującymi podtopienia

- wysokich temperatur i suszy,

niskich temperatur, połączonych z dużymi

opadami śniegu.

 

Średni poziom zagrożenia.

Mogą powstać podtopienia w

wyniku podniesienia się

poziomu wody w rzece Noteć.

Występowanie tych zagrożeń

może być coraz częstsze.

Zagrożenia

spowodowane

wystapieniem poważnej

awarii przemysłowej

Na terenie gminy nie występują

zakłady o dużym i zwiekszonym

ryzyku wystapienia awarii przemysłowej.

Ewentualna awaria przemysłowa zakładu

"Zachem" w Bydgoszczy mogłaby w

zależności od kierunku wiatru wywołać

niewielkie negatywne skutki w gminie.

 Bardzo mało prawdopodobne.

Zagrożenia będące

powodem

wprowadzenia stanu

klęski żywiołowej

Zagrożenia o skali powodującej

konieczność wprowadzenia ograniczeń

praw wolności i obywatela- czyli

ewoluujące, progresywne i wiążące się z

ogromnymi stratami w ludności,

środowisku  i infrastrukturze.

Bardzo mało prawdopodobne.

Zagrożenia będące

powodem

wprowadzenia stanu

wyjątkowego

Zagrożenia o charakterze zagrożeń

bezpieczeństwa publicznego mogące

być konsekwencją nietypowych sytuacji

kryzysowych lub społecznych.

Bardzo małe prawdopodobne.

Zagrożenia będące

powodem

wprowadzenia stanu

wojennego

Zagrożenia ze strony państw obcych.

Prawdopodobieństwo jest

pomijalnie małe.

Zagrożenia zwiazane

z wystąpieniem innych

sytuacji kryzysowych

Mogą to być wypadki masowe- katastrofy

komunikacyjne, budowlane, geologiczne,

susze oraz inne nieprzewidziane sytuacje

spełniające definicję sytuacji kryzysowych.

Zdarzenia takie występują

losowo, np.: katastrofy lotnicze,

kolejowe, autokarowe- skala

koniecznej interwencji jest jednak

zależna od konkretnego

przypadku zdarzenia.

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT