Portal
Podstawy prawne
12.09.2013 Małgorzata Rychlicka
grafika

Ustawy:

 

Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.

 

Dz. U. 2012 poz. 461

Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 

Dz. U. 2007,  Nr 89, poz. 590

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym

 

Dz. U. 2002, Nr 62, poz. 558 ze zm.

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej

 

Dz. U. 2001, Nr 113 poz. 985 z póź. zm.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002r. o stanie wyjątkowym

 

Dz. U. 2002, Nr 233, poz. 1955

Ustawa z dnia 22 listopada 2002r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczjanego wolności i praw człowieka i obywatela

 

Dz. U. 2009, Nr 62, poz. 504 ze zm.

Ustawa z dnia 22 sierpnia 2001r. o bezpieczeństwie imprez masowych

 

Dz. U. 2003, Nr 162, poz. 1568

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zmiany Dz. U. 2004, Nr 96, późn. 959 (art. 99), Dz. U. 2004, Nr 238, późn. 2390 (art. 40)

 

 

Rozporządzenia RM:

 

Dz. U. 2002, Nr 96, poz. 850

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa obrony cywilnej kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

 

Dz. U. 1993, Nr 91, poz. 421

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności.

 

Dz. U. 2013, poz. 96

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach

 

Dz. U. 2004, Nr 212, poz. 2153

Rozporządzenie Ministra kultury z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Strony w dziale