Porażenie prądem

Objawy porażenia prądem:

 • Ból
 • Poparzenia skóry
 • Zaburzenia w oddychaniu
 • Utrata przytomności

Pierwsza pomoc:

Nie wolno dotykać osoby porażonej prądem, zanim nie odłączy się jej od źródła prądu. Odłącz bezpieczniki (korki), wyjmij z gniazdka wtyczkę urządzenia elektrycznego, które spowodowało porażenie. Użyj do tego przedmiotu który nie przewodzi prądu (np. drewnianego kija od szczotki), odsuń kabel elektryczny od poszkodowanego.

 • Sprawdź stan poszkodowanego
 • Czy jest przytomny
 • Czy oddycha
 • Wezwij Pogotowie Ratunkowe nr tel to 999 lub 112
 • Jeśli ratowany nie oddycha przystąp do reanimacji
 • Jeśli ratowany jest nieprzytomny, ale oddycha, ułóż go w pozycji bocznej.
 • Załóż opatrunek na oparzone miejsce.
 • Zostań z poszkodowanym do czasu przybycia Pogotowia Ratunkowego i przejęcia opieki na poszkodowanym.