Telefony alarmowe

  • 112: Europejski Numer Alarmowy
  • 999: Pogotowie
  • 998: Straż Pożarna
  • 997: Policja
  • 992: Pogotowie Gazowe
  • 991: Pogotowie Energetyczne
  • 986: Straż miejska