Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe

Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego należy:

  • włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny i wyregulować na odbiór programu lokalnego, w celu zapoznania się z dalszymi instrukcjami dla mieszkańców;
  • poinformuj osoby znajdujące się w Twoim otoczeniu ( osoby starsze i chore) o ogłoszonym alarmie i sposobie postępowania;
  • po usłyszeniu sygnału alarmowego należy działać szybko i bez paniki